ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ເມືອງຕົວຢ່າງ

ເວັບ ເມືອງຕົວຢ່າງ ແມ່ນສູນກາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງເມືອງ ແລະຂະແໜງການ ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ ແລະຕະຫຼອດຮອດການນຳສະເໜີທີ່ຕັ້ງຈຸດພິເສດ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງເມືອງຕົວຢ່າງ

ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ: ເລກທີ 999 ຖະໜົນ 20, ບ້ານຕົວຢ່າງ, ເມືອງຕົວຢ່າງ, ແຂວງຕົວຢ່າງ

ໂທລະສັບ: 020xxxxxxxx

Line ID : @XXXXXX

Email:muangtauyang@gmail.com